Udredning af syns- og balancefunktion

Udredning af syns- og balancefunktion ved fysioterapeut og optometrist:

For at kunne opretholde balance i såvel ro som i bevægelse og tilpasse kroppen til de aktiviteter og omgivelser vi befinder os i, foregår der en løbende sanseinformation fra særligt

 • Synet
 • Balanceorganet i det indre øre, (vestibulærsansen) samt
 • Muskel- og ledreceptorer (proprioception) i særligt nakkeområdet.

Hvis der er vanskeligheder med at bearbejde og fortolke information fra disse sanser, opstår der signalforvirring i balancesystemet. Dette kan resultere i svimmelhed, kvalme, almen utilpashed og balancevanskeligheder. Mere specifik i forhold til synet, kan der tillige opleves sløret syn, træthed i øjnene, som f.eks svien, hovedpine, nedsat visuel udholdenhed, hurtig udtrætning, påvirket læsning og nedsat visuel evne til at afstandsbedømme og dybdeopfatte, hvilket får betydning for ganghastighed og evnen til sikker gang, særlig på ujævnt terræn men også ved trappegang.

Der er et særligt tæt samarbejde mellem synet og balanceorganet i det indre øre, samt synet og nakken. For at afdække hele balancefunktionen, samt vurdere hvilke barrierer evt. nedsat funktion udgør i forhold til hverdagsliv og arbejde udføres en bred tværfaglig undersøgelse:

Fysioterapeutisk og optometrist undersøgelse indeholder:

 • Afdækning af generelt fysisk funktionsniveau
 • Specifik balanceundersøgelse, der afdækker de forskellige domæner indenfor balancen, såvel i bevægelse som ro
 • Afdækning af svimmelhed og undersøgelse af vestibulær funktion, såvel central som perifer problematik – herunder BPPV (øresten)
 • Afdækning af hovedpine karakteristik
 • Undersøgelse af nakken i forhold til bevægelse og muskelfunktion
 • Afdækning af fysisk og mental træthed
 • Uddybende undersøgelse af synsfunktionen, herunder øjnenes motilitet, (evne til at bevæge sig), fokuseringsevne, konvergens (evnen til ensartet indaddrejning), samsyn – samarbejdet mellem begge øjne, samsynsreserver samt læsestrategi.
 • Afdække balance og syns vanskeligheders betydning i dagligdags aktiviteter

Neurofaglig udredning ved fysioterapeut

Denne undersøgelse afdækker det fysiske funktionsniveau, beskriver neurologiske udfaldssymptomer og vurderer hvorvidt følgevirkningerne udgør en barriere i forhold til hverdags- og arbejdsliv.

Udredningen indeholder en

 • Funktionel vurdering samt
 • Uddybende undersøgelse af balance, mobilitet, muskelfunktion (f.eks. lammelser, uhensigtsmæssige strategier), koordination, tonus, sensibilitet, smerter, svimmelhed, kondition og udholdenhed.

Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk

Henvisningsskema

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.