Praktisk udredning

Bomi har mulighed for at foretage en række praktiske udredninger af borgernes funktionsniveau enten som en separat undersøgelse eller som et led i et forløb.

AMPS (Assesment of Motor and Process Skills) :

Undersøgelsen består af et interview og en praktisk observationsundersøgelse :

I interview-delen afdækkes ressourcer og vanskeligheder i forhold til daglige færdigheder (fx indkøb, madlavning, transport), uddannelse/arbejde, døgnrytme, træthed og sociale forhold m.m.

I observationsundersøgelsen vurderes personens motoriske og procesmæssige færdigheder i forhold til udførelse af huslige og personlige dagligdagsaktiviteter. Kvaliteten af personens aktivitetsudførelse vurderes ved at måle på graden af fysisk anstrengelse, effektivitet, sikkerhed og selvstændighed.

WRI interview (Worker Role Interview):

I forhold til arbejde kan et WRI interview omkring psykosociale og miljømæssige faktorers påvirkning f.eks. efter en hjerneskade indgå i afdækningen af borgenerens mulighed for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Interviewet omhandler bla. spørgsmål omkring borgerens opfattelse af egne evner og begrænsninger, motivation, roller og vaner og rutiner.WRI er et semistruktureret interview med en vurderingsskala med 4 grader.

WEIS interview (The Work Inviroment Impact Scale):

WRI interviewet kan eventuelt suppleres med et WEIS interview, som især giver mening , hvis der efter f.eks. en hjerneskade er brug for at afdække , hvordan arbejdsmiljøet på borgerens arbejdsplads påvirker borgeren. WEIS er ligeledes et semistruktureret interview med en vurderingsskala med 4 grader.

Supplerende til et eller flere interviews kan foretages en observations undersøgelse AWP (Assesment of Work Performance):

Formålet med AWP er at bedømme en klients færdigheder ved udførelse af en eller flere arbejdsopgaver. Ved AWP bedømmes klientens færdigheder indenfor det motoriske område, procesfærdigheder og kommunikations og interaktions færdigheder. Alle typer af arbejdsopgaver kan anvendes til vurderingen. Den kan foregå enten på arbejdspladsen eller der kan konstrueres en arbejdssituation til undersøgelsen. I AWP anvendes også en 4 graders skala i vurderingen.

WRI og eventuelt WEIS kan sammen med AWP ligeledes indgå som baggrund for tilrettelæggelse af skånehensyn, arbejdsopgaver og arbejdsområder i en efterfølgende virksomhedspraktik.

Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk

Henvisningsskema

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.