UNDERSØGELSER OG UDREDNINGER

Udredning af funktionsevnen efter hjerneskade er en vigtig del af rehabiliteringsforløbet, idet man i en standardiseret og struktureret udredning har mulighed for at undersøge hjernens enkelte domæner og kroppens funktioner separat samt hvordan disse funktioner kommer til udtryk i dagligdags praksis. Dette giver mulighed for at målrette rehabiliteringsforløbet til det enkelte individ i henhold til dennes styrker og svagheder samt ønsker for forandring. Samtidig kan udredning påpege ressourcer og barrierer, som ikke viser sig så tydeligt i den daglige praksis, men som alligevel har afgørende indflydelse på den samlede funktionsevne, som fx psykiske reaktioner, udtrætning eller skjulte kognitive følger. Endelig tjener udredning det formål, at både den hjerneskaderamte og de fagfolk, der varetager rehabiliteringsforløbet, kan følge udviklingen i funktionsevnen over tid gennem observationer og formel testning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.