Commotio screening

De fleste kommer sig fuldt ud efter en hjernerystelse, men nogle borgere har følger i længere tid også udover de første 3 måneder. Typiske følger er øget mental træthed og hurtig udtrætning, hovedpine, svimmelhed, synsvanskeligheder, tendens til kvalme og støj- og lysfølsomhed. Mange oplever kognitive følger i form af koncentrations- og hukommelsesproblemer, nedsat overblik o.a. Psykisk bliver de fleste også påvirket og der kan være tendens til fx irritabilitet og tristhed.


Vores erfaringer viser, at det hjælper at støtte borgeren tidligt i forløbet og dermed undgå at symptomerne bliver kroniske. Også senere kan borgeren have gavn af udredning og rehabilitering.


En commotio-screening består af en samtale med ergoterapeut og neuropsykolog og den kan i de fleste tilfælde med fordel kombineres med en syns- og balanceundersøgelse.


Den ergoterapeutiske samtale afdækker funktionsniveauet i forhold til hverdagens daglige aktiviteter herunder påvirkning af socialt samvær og interesser. Endvidere afdækkes både fysisk og mental træthed. Sammenhængen mellem aktivitet, hvil, pause, søvn og energiniveau undersøges. Det drøftes med borgeren, hvordan de første symptomer på træthed opleves. Samtalen omkring træthed suppleres med et selvvurderingsskema til vurdering af træthed og afledte symptomer MFS (Mental Fatigue Scale – selvvurderingsskema udviklet af professor Lars Rönnbäck fra Göteborgs Universitet se også her).


Derudover afdækkes uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige forhold af betydning for at kunne vende tilbage til, eller være i, arbejde med fokus på de problematikker, der ofte har betydning ved langvarige følger efter en hjernerystelse f.eks. lys, støj, skærmarbejde m.m. 


Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk


Henvisningsskema 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.