Du stiller med rammen

”Kommunernes behov for at henvise og finansiere deres borgere til tværfaglig specialiseret genoptræning har ændret sig. Derfor har vi også ændret vores tilbud så vi kan komme kommunerne i møde – vi kalder det fra ramme til resultat!”
Socialrådgiver Lisbet Lundsgaard, BOMI

 

Du stiller med rammen – og vi stiller med resultatet. Sammen med sagsbehandleren og borgeren samler vi et træningsforløb. Kombinationsmulighederne er mange. Alle vores træningstilbud er skræddersyede til den enkelte borger.

 

Vi har på Bomi 10 års erfaring med at løse specialiserede og komplicerede hjerneskadesager. Både i relation til genoptræning, arbejdstræning, arbejdsfastholdelse og afdækning af arbejdsevnen og støttebehov. Vi har opnået gode resultater og vi arbejder med en høj faglig kvalitet i vores forløb med fokus på specialisering, tid, pris, og dokumentation som en del af vores målsætning.

 

Tid er en vigtig faktor for både borger og kommune og den arbejdsplads der venter. På Bomi aftaler vi en tidsramme med kommunen for et forløb og bestræber os på at igangsætte disse forløb indenfor 14 dage.

 

Pris på opgaven fastsættes på baggrund af det vi aftaler med kommunen og inden start. Gennem en prioriteret rehabiliteringsplan og en klar kontrakt med kommunen, giver vi en faglig vurdering af hvad det vil koste.

 

Dokumentationen er af høj faglig kvalitet. Hjerneskadecentret har erfarne, kompetente neurofagpersoner ansat, som er ajour med hjerneskadeområdet. Vi udarbejder efter aftale både monofaglige og tværfaglige undersøgelser til brug for en vurdering af funktionsniveauet hos borgeren, og perspektiver og planer. I forløbet indgår statusbeskrivelser.

 

Resultaterne kan måles på mange måder. Vi arbejder ud fra en rehabiliteringsplan, som er lagt på baggrund af den opgave kommunen har stillet, og hvor der er sat realistiske og målbare mål for forløbet og borgeren. Det er vores erfaring, at vi opnår gode resultater gennem vores faglige ekspertise med at opstille mål og metoder i disse komplekse sager, samt en systematisk opfølgning.

 

Specialiseret viden og erfaring med hjerneskade og arbejdsmarkedet er en vigtig forudsætning for at få den hjerneskadede borger hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Vi har ansat neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere og neuropædagoger med stor viden og erfaring inden for området og sikrer at de fortsat er opdaterede med den nyeste viden gennem kurser og efteruddannelse.

 

Vi tilbyder individuelt tilpassede forslag til planer, som kommunen enten selv kan varetage eller kommunen kan gøre det i samarbejde med Bomi. Derfor kalder vi det ”fra ramme til resultat”.

 

Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.