Hypnose og hjernerystelse

BOMI afprøver lige nu hypnose i et single-case experiement design studie (struktureret case-studie).

Fem borgere med langtidsfølger efter hjernerystelse tilbydes fire sessioner med hypnose, som gives efter en manual udviklet af Jonas Lindeløv. Borgeren skal svare på strukturerede spørgeskemaer flere gange både før, under og efter hypnose forløbet. Målingerne suppleres ligeledes med et interview med hver borger om deres individuelle oplevelse af en eventuel effekt og af hvordan de oplever hypnosen. Vi forventer at studiet vil kunne bidrage med mere viden omkring hvilke faktorer der er med til at generere den forventede effekt af hypnose.


Tid: Projektet løber fra 6. januar 2020 – 6. januar 2021


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Seniorforsker Trine Schow på

tlf. 30 84 44 81 eller mail  trineschow@bomi.roskilde.dk

Tilbage i arbejde med erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse – STAR

Det kan være vanskeligt at vende tilbage til arbejde efter en erhvervet hjerneskade eller en hjernerystelse. Det er en af BOMI’s kerneopgaver at støtte borgere tilbage i arbejde og i dette projekt i samarbejde med kommunerne.


Projektet har til formål, at udvikle og evaluere effekten af et individuelt manual-baseret tilbud i arbejdsmarkedsrehabilitering for patienter med en erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse.


Målet for deltagerne er, at de kommer i arbejde eller uddannelse, og målet i forhold til kommunerne er at styrke et samarbejde med BOMI som specialiseret center og beskrive, hvordan samarbejdet bedst kan foregå.

Derudover vil projektet tilbyde inddragelse og en indsats til de pårørende, da de kan have stor betydning i forløbet efter en erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse.


I studiet inkluderes løbende i alt 84 borgere, hvor 42 modtager et arbejdsrehabiliteringstilbud hos BOMI og andre 42 borgere modtager kommunens eget konventionelle arbejdsmarkedsrehabiliteringstilbud. For de borgere som modtager et arbejdsrehabiliteringstilbud på BOMI er der en kommunal egenfinansiering på 35.000 kr for et fuldt forløb.


Projektet er lukket for henvisninger.
 

Tid: 2017 - juni 2020

Projektet er finansieret af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og Helsefondens Forskningsfond.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Seniorforsker Trine Schow på
tlf. 30 84 44 81 eller mail  trineschow@bomi.roskilde.dk
 

COMMOTIO-STUDIE: ARBEJDSREHABILITERING TIL BORGERE MED FØLGER EFTER COMMOTIO

BOMI publicerede i 2019 en undersøgelse af 32 borgere med følger efter commotio / hjernerystelse, der har deltaget i et tværfagligt og individuelt tilrettelagt arbejdsrehabiliteringsforløb på BOMI i perioden 2011-2018.


Der er tale om et studie, hvor vi retrospektivt har indsamlet data om deltagernes arbejdstimer før og efter rehabiliteringsforløbet og undersøgt en række prædiktorer for tilbagevenden i arbejde. Resultaterne viste at den gennemsnitlige arbejdstid var steget efter forløbet, og at halvdelen af gruppen var tilbage i det samme timeantal som før skaden. Der var en sammenhæng med tid siden skaden således, at de der startede tidligere i forløb efter skaden steg mere i arbejdstimer. Det er vigtigt at bemærke, at undersøgelsen er eksplorativ, og at vi ikke havde en kontrolgruppe, hvormed andre faktorer end selve rehabiliteringsindsatsen kan have påvirket udviklingen i arbejdstimer. Ikke desto mindre giver studiet et billede af udviklingen i arbejdsstatus efter hjernerystelse og peger på, at denne gruppe har et potentiale for at stige i arbejdstimer, når de modtager arbejdsrehabilitering, selv lang tid efter skaden.


Artikel kan downloades her


Læs om BOMI’s tilbud til personer med følger efter hjernerystelse her


Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk
 

TRYG FAMILIE EFTER HJERNESKADE

Borgere med en erhvervet hjerneskade oplever ofte både fysiske og kognitive samt adfærdsmæssige vanskeligheder, som de må leve med resten af deres liv. Disse kan have store konsekvenser for hverdagen og i familien.


Ikke mange pårørende tilbydes hjælp, når den akutte fase på sygehuset er overstået. Og der tilbydes kun yderst sjældent støtte til hele familien der imødekommer den store forandring, der sker i familien som helhed.


Projektet har til formål at forbedre livskvalitet og familiefunktion hos familier, der er ramt af langvarige følger efter en hjerneskade eller en hjernerystelse.


Vi ønsker i samarbejde med Anne Norup, fra Rigshospitalet, at afprøve et nyt evidensbaseret familieprogram, der er udviklet til at støtte hele familien. Projektet er et lodtrækningsstudie, hvor 50% modtager familieintervention og 50% modtager en gangs psykoedukation omkring følger efter hjerneskade.


Programmet er afprøvet i udlandet med god succes og består af et 8 sessioners forløb for familier med borgere med erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse. Hver session varer 90 minutter og har forskellige temaer, der omhandler psykoeducation, relationsændringer, håndtering af følelser og adfærd, kommunikation, finde løsninger og sætte grænser. Forløbet varetages af en neuropsykolog. Der skal deltage minimum 1 familiemedlem / nær pårørende foruden den ramte i hver session.


Såfremt projektet er en succes, vil det fremadrettet blive et fast tilbud på Hjerneskadecentret BOMI.


Projektet er stadig åbent for henvisning af deltagere.


Tid: planlagt frem til juni 2020.

Projektet er finansieret af TRYG Fonden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Seniorforsker Trine Schow på

tlf. 30 84 44 81 eller mail  trineschow@bomi.roskilde.dk

 

TRÆTHED EFTER HJERNESKADE, PH.D.-PROJEKT

Op mod halvdelen af dem, som får en skade på hjernen, oplever en overvældende træthed som følge af skaden. Denne træthed kan vare ved længe efter og er yderst begrænsende for den enkeltes hverdags- og arbejdsliv. På BOMI har vi i mange år hjulpet ramte med at arbejde med denne træthed og få hverdagen og arbejdslivet til at fungere igen.


Denne erfaring er nu blevet udgangspunkt for et ph.d. projekt om træthed ved erhvervet hjerneskade. Et forskningsprojekt er blevet iværksat for at undersøge og systematisk beskrive denne tværfaglige og individuelt tilrettelagte indsats på BOMI, som kaldes for energiforvaltning. Derudover skal projektet evaluere et nyt redskab til at undersøge og måle træthed. Endelig skal vi gennemføre en række case-studier, som vil gøre os klogere på, hvordan træthed – og andre symptomer – udvikler sig i løbet af indsatsen.


Forskningsprojektet er støttet af TrygFonden, Helsefonden og Syddansk Universitet og gennemføres i samarbejde med Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, Kommunikationscentret i Region Hovedstaden, og Center for Hjerneskade.


Tid: Projektet løber fra sep. 2018 – sep. 2022


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ph.d. studerende Frederik Lehman Dornonville de la Cour frederikldc@bomi.roskilde.dk, eller senior forsker Trine Schow trineschow@bomi.roskilde.dk

 

PROJEKT: STYRKELSE AF DEN SOCIALE INDSATS FOR UNGE OG VOKSNE MED ADHD

Omkring 5 % af den danske befolkning rammes af ADHD og antallet som bliver medicinsk behandlet for ADHD er steget markant de seneste år. Desværre er behandlingen ofte forbundet med alvorlige bivirkninger og omkring 30 % af alle patienter responderer ikke på den medicinske behandling.
 

Socialstyrelsen har initieret et projekt omkring ADHD-ramte sammen med Køge, Allerød, Lolland og Odense Kommune. Projektet har til formål at styrke den sociale indsats målrettet unge og voksne med ADHD eller lignende vanskeligheder, så deres mestring, robusthed og evne til at håndtere svære situationer øges og behovet for indgribende og langvarige indsatser mindskes. Borgerne i dette projekt tilbydes et særlig tilrettelagt ADHD gruppeforløb og ved behov individuel indsats af kommunale medarbejdere og medarbejdere fra BOMI.
 

Tid: Projektet løber fra september 2016 – juni 2019.

Projektet er iværksat af Socialstyrelsen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte seniorforsker Trine Schow på tlf. 30 84 44 81 eller mail  trineschow@bomi.roskilde.dk
 

INTENSIV SYNS- OG BALANCETRÆNING

BOMI har flere års erfaring med et specialiseret træningstilbud til borgere med syns- og balancevanskeligheder efter en hjerneskade. Træningen udføres i samarbejde mellem BOMI’s fysioterapeuter og optometrister fra Roskilde Synspleje.
 

I 2012-2015 gennemførte vi et forskningsstudie, der dokumenterede effekterne af 4 måneders intensiv syns- og balancetræning. Effekten blev fulgt op efter 3 og 6 måneder.
 

Deltagerne i projektet oplevede efter de 4 måneders træningsforløb, at de havde færre vanskeligheder med syn og balance, at de var mindre trætte og at de havde et højere aktivitetsniveau, højere funktionsniveau og oplevede bedre livskvalitet. Desuden var borgerne tilbage på arbejde i flere timer ved 6 måneders opfølgning end før tilbuddet startede. De forbedringer borgerne opnåede blev fastholdt frem til både 3 og 6 måneders opfølgning.
 

Projektet var finansieret af Forebyggelsesfonden og Helsefondens forskningsfond.

Forskningsresultaterne kan ses her


Fokus på syn og balance fik hjerneskadede hurtigere tilbage i arbejde (Word)


Synstræning af patienter med hjerneskade (Pdf)


Synstræning hos optomestristen (Pdf)


Synsproblemer førte til træthed og besvær med at læse (Pdf)


Validation of the Vertical Heterophoria Symptom Questionnaire (VHS-Q) In Patients with Balance Problems and Binocular Visual Dysfunction after Acquired Brain Injury (Pdf)


Problems with balance and binocular visual dysfunction are associated with post-stroke fatigue (Pdf)


Evaluation of a four month rehabilitation program for stroke patients with balance problems and binocular visual dysfunction (Pdf)


Læs mere om Syns- og balancetræning på BOMI her


Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.