BOMI – Center for rehabilitering og hjerneskade

BOMI har mange års erfaring med rehabilitering i specialiserede og komplicerede hjerneskadesager samt tilgrænsende lidelser. Det er både i relation til genoptræning af funktionsevne, udvikling og optræning af arbejdsevne, rehabilitering i hjemmet og på arbejdsplads.

BOMI yder desuden specialiseret rådgivning, undervisning og neurofaglig sparring til fagpersonale og samarbejder med medarbejdere på både udfører- og myndighedsniveau.

 

Den særlige målgruppe

Voksne med følger af hjerneskade med komplekse problemstillinger, der omfatter fysiske, praktiske, kognitive, adfærds – og personlighedsmæssige ændringer.

Særlige udfordringer er ofte nedsat indsigt og hjerneskadetræthed i opnåelsen af øget funktionsniveau og selvstændighed, tydelige ændringer i personlighedstræk og svære psykiske reaktioner.

 

Den faglige indsats

BOMI arbejder ud fra, at indsatsen skal have en overførselsværdi til den enkelte borgers hverdag og fremtid. Det kræver en særlig neurofaglig viden at sikre en helhedsorienteret indsats i forhold til personer med senhjerneskader. Indsatsen foregår i tværfaglige teams, hvor alle har det tilfælles at have et neuropsykologisk udgangspunkt.

 

Når hverdagen bliver svær

Når man rammes af en hjerneskade kan  selv de mest basale ting i hverdagen blive udfordrende. Derfor arbejdes der målrettet med aktiviteter i dagligdagen ud fra en ”samarbejdende hjerneskadeindsats”. Der er fokus på en sammenhængende tilgang baseret på en neurofaglig viden om hjernen og dens funktion i forhold til at udføre og deltage i aktiviteter.

 

Tilbage til et arbejde

At arbejde er en stor del af ens liv. Når en person får en senhjerneskade, er arbejdet ikke altid muligt at fastholde. Det kræver særlige kompetencer at lave en afklaring af arbejdsevne og at sammensætte et arbejdsrehabiliteringsforløb for denne målgruppe. Denne opgave udføres af BOMI, hvor der er fokus på at udnytte de tidligere arbejdsmæssige erfaringer og viden, at finde kompensationsstrategier for det der er ændret og at bidrage til at opgaver og rammer er tilpasset den ændrede livssituation.

 

Samvær med børn

Når der er mindreårige børn i en familie, hvor en voksen rammes af en hjerneskade med både fysiske, kognitive og evt. personlighedsmæssige ændringer, kræver dette en særlig opmærksomhed og viden, for både at støtte den voksne og barnet/børnene. Det er en kompleks situation for den voksne at forstå og handle ud fra barnets reaktioner og det stiller pludselig høje krav til en samværssituation. Til at styrke og udvikle forældreevnen arbejdes der med de kognitive funktioner i samværet og med en særlig viden om reaktioner og opmærksomhedspunkter hos barnet. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.