Rehabilitering på specialiseret niveau

BOMI samarbejder med kommunen, når en borger udskrives fra sygehus med GGOP til rehabilitering på specialiseret niveau. 

Vores indsats skræddersys efter borgerens og kommunens behov og kan tilrettelægges i borgerens hjem og på kommunal døgnrehabiliteringsplads. 

BOMI’s neurorehabilitering er en højt specialiseret ”matrikelløs” indsats, som supplerer kommunens øvrige indsatser. Vi sammensætter et fagligt kompetent team, der etableres uafhængigt af, om borgeren opholder sig i eget hjem eller på et kommunalt døgntilbud.

BOMI’s neurorehabilitering varetager også neurofaglig sparring og sidemandsoplæring af tværfagligt personale og indgår direkte i udredning og behandling. Vi kommer ud til kommunens midlertidige døgnpladser eller borgerens eget hjem.

Læs mere om visitationsretningslinjerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Herunder har vi beskrevet tre scenarier for at anskueligøre hvordan BOMI kan indgå i samarbejdet med kommunen omkring neurorehabilitering:

Eksempel 1

Samarbejde med kommunal døgnrehabilitering

Situationen

Borgeren fremstår med et mere omfattende behov for 1:1-guidning og støtte i alle vågne timer end den kommunale døgnrehabilitering har ressourcer og kompetencer til. Borgeren har en adfærd, der er svær at håndtere uden specialiserede neuropædagogiske kompetencer hos det personale, som skal varetage rehabiliteringen af borgeren.
Desuden kræves specialiseret monofaglig viden hos både fysioterapeut, ergoterapeut, neuropsykolog og logopæd.

BOMI bidrager med

 • Direkte indsats til borgeren ved fysioterapeut, ergoterapeut og neuropsykolog
 • Udarbejdelse af håndteringsvejledninger til tværfagligt brug for at sikre ensartet rehabiliterende metoder samt neuropædagogisk tilgang – positive hverdagsrutiner og forebyggelse af frustration og konflikt
 • Statusmøder og behandlermøder
 • Sidemandsoplæring og neurofaglig sparring til tværfagligt personale
 • Undervisning 
 • Faglig rådgivning og vejledning til pårørende
 • Faglig koordinering af opgaven 
 • Skriftlig rapport

  Eksempel 2

  Samarbejde med kommunal døgnrehabilitering

  Situationen

  Borgeren har omfattende kognitive og fysiske udfordringer, der påvirker flere områder i forhold til selvstændig livsførelse. Borgerens fysiske formåen og evne til at kompensere for de fysiske og kognitive vanskeligheder, skal være markant bedre før udskrivelse til egen bolig kan anbefales.

  Metode

  Der etableres et samarbejde mellem den kommunal døgnrehabilitering neurofaglige terapeuter og BOMI. Særligt fokus fra BOMI er indarbejdning af kompenserende strategier i forhold til de eksekutive vanskeligheder samt energiforvaltning, udredning, samtaler og indsigtsbearbejdning via neuropsykolog. I al træning og aktivitet indarbejdes neuropædagogiske strategier.

  BOMI bidrager med

  • Neuropsykologisk udredning af borgeren
  •  Opstartsmøde med tværfagligt personale for afdækning af behov for neurofaglig sparring
  • Udredning af borgeren ved ergoterapeut
  • Samtaler mellem borgeren og neuropsykologen for indsigtsbearbejdning og psykoedukation 
  • Neurofaglig sparring og sidemandsoplæring v. ergoterapeut
  • Tværfaglig supervision
  • Statusmøde og statusnotat.

  Eksempel 3

  Overgang fra døgnrehabilitering til eget hjem

  Situationen

  Borgeren er afhængig af rutiner for at kunne overskue almindelige basale aktiviteter. Borgeren kan ikke selv overføre viden fra en situation til en anden, og alt skal læres forfra ved overgang til eget hjem. Der etableres samarbejde mellem hjemmepleje og specialiseret neurofagligt personale fra BOMI. Hjemmeplejen er i den første periode i hjemmet mange gange dagligt, men nedtrappes over tid til 1 besøg. 

  Målet

  Indsatsens mål er at øge borgerens selvstændighed ved fortsat genoptræning og rehabilitering med udgangspunkt i borgerens eget hjem. Der er nemlig en lav overførbarhed fra træning i et center til aktivitet i hjemmet. Borgeren skal have opbygget vaner og rutiner gennem hele døgnet og have fremmet hensigtsmæssige kropslige stimuli og aktiv deltagelse i hverdagsaktiviteter.

  BOMI bidrager med

  • Rehabilitering i eget hjem ved fysioterapeut, ergoterapeut og neuropsykolog
  • Sidemandsoplæring til hjemmeplejen i samarbejde med borgeren
  • Deltagelse i syns- og balancegruppe på BOMI
  • Deltagelse i kognitiv gruppe ”livet med en hjerneskade”
  • Statusmøde med deltagelse af borgeren, borgerens pårørende og sagsbehandleren
  • Samtaler med og vejledning til pårørende
  • Faglig koordinering af indsatsen 
  • Afsluttende rapport med beskrivelse af fremtidige behov.

  Kontakt os

  Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk

  Henvisningsskema

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev