Specialiseret rehabilitering

BOMI yder specialiseret rehabilitering, rådgivning, undervisning og neurofaglig sparring til fagpersonale, og samarbejder med medarbejdere på både udfører- og myndighedsniveau i de konkrete forløb.

I rehabiliteringssager på specialiseret niveau arbejder BOMI grundlæggende ud fra følgende tre fokusområder:

En indsats rettet mod organisering og faglig koordinering:

 • BOMI indgår og deltager i et integreret tværfagligt samarbejde med fokus på at fremme en helhedsorienteret tilgang med rette timing og intensitet gennem døgnet.
 • BOMI understøtter en målrettet samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk med henblik på at sikre en individuelt tilrettelagt tilgang med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker.
 • BOMI bidrager med at sikre en ensartet høj kvalitet og sammenhæng i den samlede tværfaglige genoptrænings- og rehabiliteringsindsats.


En indsats rettet mod borgeren og vedkommendes pårørende:

 • BOMI indgår eksempelvis direkte i rehabiliteringsindsatsen med fysioterapeut, ergoterapeut, neuropsykolog og/eller logopæd.
 • Indsatsen kan i tæt samarbejde med de kommunale aktører iværksættes som et matrikelløst supplement til kommunens egen døgnrehabiliteringsindsats og/eller foregå i borgerens eget hjem.
 • Indsatsen kan indeholde faglig vejledning til borgeren og de pårørende.
 • BOMI kan inddrages mhp. at have ressourcer til at øge intensiteten i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen.
 • BOMI kan have ansvar for at koordinere og implementere nye rutiner og indsatser ved overgang til fremtidig bolig (eget hjem, plejebolig mv) i tæt samarbejde med hjemmepleje, hjemmevejleder og ambulant rehabiliteringsteam.


En indsats rettet mod fagpersonale:

 • BOMI bidrager med sidemandsoplæring og neurofaglig sparring til plejepersonale (døgnregi/eget hjem), hjemmevejleder, trænende terapeuter m.fl. i samarbejde med borgeren.
 • Der kan tilrettelægges tværfaglig undervisning af fagpersonale med udgangspunkt i borgerens problematikker.


Ofte indgås aftale om en indsats hvor alle 3 fokusområder indgår. I hvilken grad de 3 fokusområder vægtes, aftales i fælleskab med kommunen.


BOMI har mange års erfaring med rehabilitering i specialiserede og komplicerede hjerneskadesager samt tilgrænsende lidelser. BOMIs primære målgruppe er voksne med følger af hjerneskade og komplekse problemstillinger, der omfatter kognitive, fysiske, praktiske, emotionelle, adfærds- og personlighedsmæssige ændringer.


BOMI indgår aftaler om rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med en specialiseret rehabiliteringsplan (GGOP). Det aftales, om BOMI varetager hele rehabiliteringsindsatsen, udvalgte dele af indsatsen eller primært bistår med faglig vejledning til det kommunale team. Aftalen skræddersyes efter borgerens og kommunens ønsker og behov. Indsatsen kan foregå som rehabilitering på kommunalt døgnrehabiliteringsafsnit, i hjemmet og/eller på arbejdspladsen.


Den specialiserede neurofaglige indsats

BOMI arbejder ud fra, at indsatsen skal have en overførselsværdi til den enkelte borgers hverdag og fremtid. Indsatsen varetages af tværfaglige teams, hvor alle har et fælles neuropsykologisk udgangspunkt, der sikrer, at neuropædagogiske og neurorehabiliterende strategier indbygges i de daglige rutiner med det formål at fremme kontinuerlig udvikling af borgerens funktionsevne.


BOMIs personale er højt fagligt kvalificeret til at indgå direkte i udredning og behandling samt yde specialfaglig konsulentbistand i konkrete sager. Vi har erfaring med at træde ind i den koordinerende såvel som den udførende funktion eller som en del af en differentieret indsats i samarbejde med andre aktører.


BOMIs kompetencer

 • BOMI kendetegnes ved, at personalet har indgående og specifik viden om neurologi og hjerneskaderehabilitering og løbende holder sig opdateret om nyeste viden og forskning på området.
 • BOMI har personale med stor praksiserfaring inden for hjerneskaderehabilitering.
 • BOMI kan indgå i rehabilitering, hvor der er omfattende og/eller relativt sjældne behov.
 • BOMI yder desuden rådgivning for VISO og afholder kurser for fagfolk samt har en forsknings- og udviklingsafdeling.
 • BOMI har en større gruppe af ergoterapeuter, fysioterapeuter og neuropsykologer ansat og samarbejder med ekstern logopæd.


BOMI håndterer alle sagsanmodninger indenfor 5 dage.

 

Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk


Henvisningsskema

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.