BOMI tilbyder indsatser rettet mod senfølger til COVID-19


For de fleste mennesker, der har været smittet med og haft lette symptomer på COVID-19, forsvinder følgerne over tid.  Både borgere der har været indlagt under deres sygdomsforløb og borgere der ikke har, kan opleve senfølger måneder efter den akutte infektion. For borgere, der har haft svære symptomer og været indlagt, vil 75% opleve at have mindst én senfølge efter 6 mdr. 


Det er hovedsageligt symptomer som søvnbesvær, muskelsvaghed, angst og træthed.


Træthed og svage muskler er de mest almindelige senfølger og optræder hos 63% i gruppen.


Nogle af de typiske følger vil iflg. Sundhedsstyrelsens rapport ”COVID-19 senfølger – Anbefalinger til organisering og indsatser – være:
 

 • Neurologiske senfølger (kognitive følger) som nedsat hukommelse, nedsat koncentrationsevne, nedsat initiativ, problemer med at strukturere og planlægge samt bevare overblik, øget distraherbarhed, samt nedsat impulskontrol 

 • Lunge- senfølger som åndenød og hoste 

 • Psykiske senfølger som angst, stress, depression og PTSD og ses hos både ramte og pårørende. 

 • Nedsat aktivitets- og funktionsniveau som følge af inaktivitet som medfører fald i muskelstyrke eller muskeludholdenhed


Det er BOMI´s erfaring fra erhvervet hjerneskade og langvarige følger efter commotio, at en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats ift. såvel almindelige daglige gøremål/hverdagsliv samt tilbagevenden til arbejde er afgørende ift. forebyggelse af længerevarende eller kronisk funktionsnedsættelse samt evt. tilkomne følgetilstande.


BOMI tilbyder nu specifikke og tværfaglige indsatser ift. COVID-senfølger. Indsatser vil være tilrettelagt efter konkret vurdering af den enkeltes behov og kan være tilrettelagt som individuelt- og/eller gruppeforløb. Indsatser sigter mod at øge aktivitetsniveau og fysisk ydeevne samt tilegnelse af kognitive kompensatoriske strategier. Indsatserne vil blive varetaget af ergoterapeuter, fysioterapeuter og neuropsykologer. 
 

 • Støtte til energiforvaltning, graduering af daglige aktiviteter og anvendelse af energibesparende metoder

 • Rådgivning ift. stressreducerende metoder, herunder fx Mindfulness og afspænding

 • Gradueret fysisk genoptræning og rådgivning ift. at øge aktivitetsniveau under hensynstagen til energiniveau og ernæringsmæssig tilstand samt instruktion i åndedrætsteknikker

 • Vejledning og opfølgning ift. sansetab, stimulering af sanserne og monitorering af dette. Ved sansetab mere 12 uger, opfordres til yderligere udredning ved øre-næse-hals læge som kan henvise til senfølgeklinik for smag og lugtetab. 

 • Rådgivning ift. opstart, fastholdelse og/eller optimering af arbejdsevne

 • Rådgivning ift. søvnproblematikker mhp. at opnå bedre søvn og søvnkvalitet 

 • Psykoedukation

 • Rådgivning ved psykolog ift. emotionelle følger herunder angst og depression 

 • Erfaringsudveksling via gruppeforløb for borgere med senfølger med inddragelse af deres pårørende mhp. at blive bedre i stand til at håndtere hverdagen. Forløbet vil omhandle emner som:

  • Forløbet med COVID-19

  • Hverdagen med senfølger

  • Reaktioner på senfølger

  • Samliv og forandringer i relationerne

    

Kontakt os.

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.