Indsatser rettet mod motoriske funktioner

Neurofagligt fysisk tilbud 

I forbindelse med øvrig tværfaglig indsats kan der være behov for specifik træning ved specialiseret neurofysioterapeut, både på avanceret og specialiseret niveau.

På baggrund af den indledende undersøgelse kan træningen indeholde specifik intervention rettet mod de væsentligste fysiske problemstillinger. 

Indsatsen kan bestå af:

 • Gang og balancetræning, samt vurdering af ganghjælpemidler evt. i samråd med bandagist
 • Funktionstræning som f.eks. at komme ind og ud af seng, rejse- sætte sig fra stol, trappetræning, udendørs færden mhp øget selvstændighed. Denne træning vil som udgangspunkt foregå i hjemmet eller i nærmiljø
 • Rådgivning og vejledning vedr. konditions- og udholdenhedstræning
 • Svimmelhedstræning og ved behov behandling af ørestenssvimmelhed
 • Dynamisk stabilitestræning ved nakke og ryg problematikker
 • Vejledning og intervention ved smertefuld nakke og skuldre 
 • Vejledning omkring hvordan kroppen anvendes mest hensigtsmæssigt, med aktuelle følgevirkninger efter skaden, såvel i hjemmet som evt. på arbejdspladsen. 
 • Rådgivning og evt. programlægning i forhold til egentræning, f.eks. i motionscenter eller som hjemmetræning

Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk 
 

Henvisningsskema

Syns- og balanceundervisning

Syns- og balanceundervisningen bliver varetaget af neurofysioterapeuter i tæt samarbejde med optometrister, hvor der som forståelsesramme bliver anvendt en neuropædagogisk tilgang. På baggrund af den forudgående tværfaglige udredning indeholder den koordinerede indsats:

Specifik intervention i forhold til balancen, ud fra de domæner af balancen, der er fundet påvirket i udredningen. Dette kan f.eks. være:

 • Biomekaniske begrænsninger, påvirket muskel eller ledfunktion der indvirker på evnen til at udføre balancereaktioner
 • Nedsat evne til at opretholde balancen i forbindelse med forskydninger indenfor understøttelsesfladen
 • Nedsat evne til at opretholde balancen i forbindelse med stillingsskift,
 • Nedsat evne til at bevare balancen ved pludselige eller uventede påvirkninger samt nedsat evne til at reagere, når balancen mistes (afværgereaktioner)
 • Nedsat evne til at bearbejde de sanseinformationer der er tilgængelige i forskellige situationer (underlag, åbne/lukkede øjne) for at bevare balancen
 • Nedsat gangstabilitet, f.eks. besvær med at opretholde gangtempo, gangretning og balance ved hoveddrej, forcering af forhindringer, ved krav om delt opmærksomhed

Specifik intervention i forhold til synsfunktionen mhp at forbedre øjnenes samarbejde (samsyn)

 • Forbedre øjenmuskelkontrol, evne til at følge og fastholde objekter i synsfeltet
 • Forbedre fokuseringsevnen – blive bedre til at stille skarpt gennem bedre øjenstyring
 • Forbedre læsestrategi
 • Forbedre dybdesyn – evne til at se 3D
 • Forbedre samsynsreserverne – området for komfortabelt syn
 • Forbedre den visuelle udholdenhed, så udholdenheden i fht nærarbejde som læsning/PC bedres

Intervention i forhold til svimmelhed ud fra om det er en perifer eller central problemstilling. Interventionen kan indeholde:

 • Behandling af ørestensproblematik
 • Vestibulær rehabilitering efter principperne
  • Habituation – tilvænning til bevægelse ved gradvis eksponering
  • Adaption/desensibilisering – tilpasning og hærdning af ”systemet”
  • Substitution – Evne til at vægte andre sanser end det dysfunktionelle – indlære alternative strategier
 • Forbedre samarbejdet mellem nakke, syn og øjenmuskelstyring med sigte på at mindske svimmelheden, (synsstabilisering)

Forbedre bevægefrihed og muskelstrategier i nakke/skulderområdet for at mindske svimmelhed, smerter og bedre balancen

 • Instruktion i specifik udspænding af muskler der hæmmer bevægefriheden
 • Bedre kropsbevidsthed og kropsholdning/alignment
 • Rådgivning om mobiliserende øvelser og optræning af dybe stabiliserende muskler i hals- nakkeområdet


Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk

Henvisningsskema

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.