Skræddersyede kurser og undervisning

Skræddersyede kurser og undervisning planlægges efter organisationens ønsker og kan tilpasses den enkelte organisations behov. Det kan afholdes som halve temadage eller hele kursusdage, og der kan aftales kortere eller længere forløb med forskellige fokusområder. Som led i at omsætte teori til praksis, kan der imellem undervisning og kursusdage inddrages neurofaglig sparring til fordybelse og opkvalificering. Se også neurofaglig sparring
 

Der kan eksempelvis være fokus på følgende:

 • Neuropædagogik i praksis
  • Forudsætninger for at udvælge neuropædagogiske strategier. Tolkning af adfærd, sammenhæng mellem krav og adfærd.
  • Neuropædagogske strategier - Positive hverdagsrutiner, forebyggelse, fejlfri læring, mål-hindring-plan-udfør-evaluér, kommunikation
    
 • Problemskabende adfærd
  • Affektkurve – affektudløsere, forebyggende tiltag og reaktioner der dæmper affekt
  • Oplevelse af kontrol
  • Skjulte handicaps betydning for adfærd
    
 • Tværfagligt samarbejde
  • Tværfaglige fokusområder, målsætning, indsatser og organisering af det interdisciplinære samarbejde
 • Neurorehabilitering
  • Kognitiv pyramide – evt. med inddragelse af udvalgt borgers kognitive vanskeligheder
    
 • Arbejdsrehabilitering
  • Betydning af skjulte handicap, tolkning af adfærd, sammenhæng mellem krav og adfærd, kommunikation, indsigt, hjernetræthed og energiforvaltning.
    
 • Hjernetræthed og energiforvaltning
  • Hypoteser om årsager til hjernetræthed, samt tegn på og registrering af træthed
  • Betydning af tidlig indsats, tæt opfølgning og individuelt tilpasset tilgang og strategier
  • Energiforvaltning/balance i hverdagen og arbejdslivet 
    
 • Synets indflydelse på balancen efter hjerneskade
  • Synsmæssige og visuelle følger efter hjerneskade, synets betydning i hverdagen
  • Synets funktion, screening af synsfeltsudfald og øjenmotorik
  • Primære og sekundære symptomer ved påvirket syns- og balancefunktion
  • Opmærksomhedspunkter i relation til test af balance i forhold til visuelle problemstillinger
  • Indsats i forhold til påvirket svimmelhed og balanceproblematikker, ørestenssvimmelhed, samt visuelle problemstillinger
    

I kan drøfte med os, hvad der er relevant for lige præcis jeres arbejdsplads og organisation. Kontakt faglig koordinator Christina Folkmann Hansen på tlf.: 30 84 44 84 og få en snak om, hvordan vi kan opfylde jeres ønsker og behov. Eller send en mail til kursus@bomi.roskilde.dk
Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til kursus@bomi.roskilde.dk 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.