Neurofaglig sparring

Formålet kan eksempelvis være, at en personalegruppe støttes til bevidst anvendelse af neuropædagogisk tilgang samt en systematisk tilgang til refleksion over en borgers vanskeligheder og årsager hertil, for derefter at kunne lægge en målrettet plan.

Der kan tages udgangspunkt i hverdagsproblemstillinger, som personalet oplever i relation til plejen og støtten af en borger. Personalet opnår teoretisk viden om borgers tilstand og behov, samt opnår et fælles vidensmæssigt udgangspunkt og begrebsapparat i forhold til borgers problemstillinger og håndteringen heraf.

Forløbet kan sammensættes af nedenstående, i det omfang det ønskes.


Neurofaglig sparring ved BOMI

Det anbefales som regel at afholde seancer á 2-3 timers varighed med neurofaglig sparring med udgangspunkt i en konkret borger, der ønskes fokus på. Der reflekteres over aktuelle problemstillinger og årsager hertil, samt udvælgelse af mål og tiltag, herunder valg af neuropædagogiske strategier, der afprøves og evalueres efterfølgende. Den neurofaglige sparring planlægges eksempelvis til 1 gang hver 4. uge.


I tillæg til den neurofaglige sparring, kan der desuden afholdes temadage og kurser hvor den samlede personalegruppe modtager undervisning og får et fælles udgangspunkt. Se også skræddersyede kurser og undervisning


I kan drøfte med os, hvad der er relevant for lige præcis jeres arbejdsplads og organisation. Kontakt faglig koordinator Christina Folkmann Hansen på tlf.: 30 84 44 84 og få en snak om, hvordan vi kan opfylde jeres ønsker og behov. Eller send en mail til kursus@bomi.roskilde.dk
Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk


 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.