Neurofaglig sparring på sundhedsområdet og på socialområdet

BOMI tilbyder kompetenceudvikling i form af faglig sparring/vejledning samt kurser og temadage, som kan købes enkeltvis eller som et forløb bestående af udvalgte kurser efterfulgt af faglig sparring/vejledning – skræddersyet jeres behov.
 

Det grundlæggende faglige fundament for både kurser og faglig sparring er neuropsykologi, neuropædagogik, sanseintegration samt aktivitet og deltagelse i et tilpasset hverdagsliv, samt viden om fysisk funktionsnedsættelse.  Udgangspunktet er borgerens adfærd og forståelse af denne.


Blikket er helhedsorienteret og tværfagligt med fokus på at binde teoretisk viden og forståelse sammen med konkrete forandringer i hverdagens praksis. Det kan fx handle om at arbejde med konkrete metoder og redskaber, der øger forudsigeligheden for borgeren, og hvordan personalet tilpasser omgivelsernes indlejrede krav til borgeren. Særligt ved den faglig sparring/vejledning er tilgangen stærkt forankret i praksis omkring den enkelte borger.


BOMI har års erfaring med rådgivning og vejledning og kompetenceløft af pædagogisk og sundhedsfagligt personale på området og særligt i forhold til at forstå, forebygge og håndtere udadreagerende og selvskadende adfærd, når borger opleves uden for trivsel eller fremtræder med ændret funktionsevne eller adfærd i hverdagen. 


Kurser, temadage og faglig sparring/vejledning er rettet mod personale der til daglig arbejder med borgere med medfødt eller erhvervet hjerneskade samt udviklingshæmning, med eller uden komplicerende problemstillinger.


Kontakt os for en snak om jeres ønsker og behov.


Henvendelse til:
 

Rikke Forslund tlf. 30844457, mail rikkefor@bomi.roskilde.dk

Christina Folkmann Hansen på tlf.: 30 84 44 84, mail christinafoh@bomi.roskilde.dk

Eller til BOMI´s hovednummer på tlf. 46 34 86 00  mail bomi@bomi.roskilde.dkVi tilbyder bl.a.


NEUROPÆDAGOGISK SPARRING OG VEJLEDNING


Den faglige sparring/vejledning er rettet mod at kvalificere personalets viden og handlemuligheder når borger fx optræder med udadreagerende eller selvskadende adfærd, generelt opleves uden for trivsel eller fremtræder med ændret funktionsevne eller adfærd i hverdagen. 


Formålet er:

1) at øve personalet i faglig refleksion/analyse af borgerens adfærd på baggrund af neuropsykologisk og neuropædagogisk viden og forståelse samt viden om motorisk og sansemæssig funktionsniveaus betydning

2) at øve personalet i at bruge denne viden til at udvælge og anvende balancerede metoder og redskaber i hverdagen sammen med borgeren, så borgerens mulighed for trivsel, selvstændighed og deltagelse øges.

Der er fokus på den konkrete og faktiske anvendelse af neuropædagogiske metoder og redskaber (bredt forstået) i den konkrete hverdag overfor en konkret borger. I sparringen/vejledningen indgår undervisende elementer efter behov.


ANVENDTE TILGANGE, METODER OG REDSKABER:

 • Neuropsykologi og neuropædagogik
 • Sansestimulation og sanseintegration, anvendelse af SI-hjælpemidler
 • Aktivitetsanalyse – hvilke krav stiller forskellige situationer/aktiviteter
 • Graduering af aktiviteter
 • Low-arousal og affektanalyse
 • Energiforvaltning
 • Hvordan kan der arbejdes med selvbestemmelse uden at stille for stor krav til borger.
 • Mobilitet og motorik


OMFANG/TILRETTELÆGGELSE

Aftales individuelt.

Det anbefales at der et mulighed for, at personalet arbejder med udvalgte opgaver i mellem de enkelte sparringer/supervisioner.


VARETAGES AF

Sparringen/vejledning varetages af ergoterapeuter og fysioterapeuter med speciale i neuropædagogik og sanseintegration ved BOMI.


FAGLIG SPARRING/VEJLEDNING MED FOKUS PÅ SANSESTIMULERING I AKTIVITETER OG FYSISKE OMGIVELSER


De aktiviteter vi har mulighed for at deltage i og omgivelsernes fysiske indretning, hvor mange og hvor kraftige sanseindtryk de påvirker os med, har stor betydning for vores adfærd, særligt hvis man har kognitive og/eller sansemæssige udfordringer. For mange, for få eller forkerte sanseindtryk kan være med til at skabe udadreagerende og selvskadende adfærd.


Formålet er at sætte fokus på og øge forståelsen af, hvilke krav bostedets eller dagtilbuddets aktiviteter og fysiske rammer/indretning stiller til beboernes sanseapparat og hvordan forskellige aktiviteter og graduering af disse samt lavpraktiske tiltag i omgivelser kan ændre kravene til sanseapparatet, afhængig af hvad det er vi ønsker at fremme og/eller hæmme.


I forløbet indgår kort undervisning i de forskellige sansemodaliteter, såfremt dette ikke er kendt materiale


ANVENDTE TILGANGE, METODER OG REDSKABER:

 • Sansestimulation og sanseintegration
 • Kognitive funktioner og forstyrrelser
 • Aktivitetsanalyse og graduering af aktiviteter
 • Betydningen af de fysiske omgivelser og indretning


OMFANG/TILRETTELÆGGELSE

Aftales individuelt. Det anbefales at sparringen/vejledningen tilrettelægges således, at der er mulighed for personalet at arbejde med at afprøve/implementere tiltag og tankegange mellem vejledningerne

Vejledningen forudsætter kort observationsbesøg på bosted/dagtilbud forud for sparring/rådgivning.


VARETAGES AF

Sparringen/vejledning varetages af ergoterapeuter med speciale i sanseintegration og neuropædagogik ved BOMI.Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk


Se også skræddersyede kurser og undervisning


 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.