Konsulentbistand i enkeltsager

BOMI tilbyder konsulentbistand, herunder udredning og rådgivning i komplekse hjerneskadesager, både ved medfødt og erhvervet hjerneskade. I disse sager er det oftest ikke uddannelse eller arbejde, der skal afklares, men en problematik omkring adfærd, trivsel hos den hjerneskadede borger eller afklaring af et egnet bo- eller aktivitetstilbud.


Vores rådgivningsteam består af neuropsykologer, ergoterapeuter og fysioterapeuter med mange års erfaring indenfor hjerneskade og adfærdsproblematikker. Rådgivningsteamet arbejder tæt sammen for at skabe et helhedsorienteret perspektiv på borgerens funktionsevne. En udredning vil ofte omfatte både undersøgelse af den hjerneskaderamte borger og af faktorer i omgivelserne (personale, støttepersoner eller andre borgere), som har indflydelse på borgeren. Undersøgelsesmetoderne kan omfatte neuropsykologisk, ergoterapeutisk og/eller fysioterapeutisk udredning, interview af den hjerneskaderamte, personale og pårørende samt observationer af den hjerneskaderamte i praktiske, virkelighedsnære situationer.


Vi yder rådgivning, neurofaglig sparring og kompetenceudvikling til kommunale medarbejdere, personale og pårørende omkring den hjerneskaderamte ud fra neuropsykologiske og neuropædagogiske principper og ICF-begrebet. Fokus kan fx være at skabe forståelse af en adfærdsproblematik eller øge den neurofaglige viden hos personale og pårørende.


Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.