HJERNESKADET OG TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDE
– SAMMENHÆNG MELLEM FØLGER AF SKADEN, ADFÆRD OG BEHOV FOR INDSATSER


Formålet er at give myndighedspersoner, virksomhedskonsulenter, mentorer og andre aktører på området viden om og forståelse for sammenhæng mellem følger af erhvervet hjerneskade, adfærd og behov for indsatser under et arbejdsafklarende forløb. Hvilke særlige udfordringer og behov har borgeren med hjerneskade ift. at vende tilbage til arbejde, genoptage uddannelse eller etablere sig for første gang på arbejdsmarkedet. 

Deltagerne får styrket deres færdigheder ift. at få forståelse for den hjerneskadedes adfærd og behov for indsatser for at sikre balancerede krav og målsætning i det videre forløb.

Undervisningen veksler mellem oplæg, video, dialog med inddragelse af deltagernes personlige erfaringer samt gruppearbejde. Der inddrages konkrete praksisbeskrivelser undervejs til at illustrere pointer og teori.


EKSEMPEL PÅ INDHOLD:

  • Kort gennemgang af følger efter hjerneskade: Skjulte handicaps/kognitive vanskeligheder, hjerneskadetræthed, synsvanskeligheder, sensomotoriske vanskeligheder

  • Sammenhæng mellem vanskeligheder, omgivelsers krav og adfærd og funktionsevne

  • Om at forstå egen hjerneskade – indsigt og accept

  • Introduktion til hvordan der på baggrund af balancerede krav og sammenhængende indsatser skabes basis for ”det gode jobmatch” og ”det gode praktikforløb”.

  • Introduktion til energiforvaltning og centrale kompensationsstrategier.


OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE

Kurset skræddersys efter behov. Kan fx afholdes som en hel dag eller som 2 halve dage.


VARETAGES AF

Kurset varetages af ergoterapeuter og/eller neuropsykologer med speciale i arbejdsrehabilitering ved BOMI.


 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.