Arbejdsfastholdelse – indslusning af borgeren på arbejdspladsen

Ved tilbagevenden til arbejdet er det ofte kognitive og adfærdsmæssige vanskeligheder og hjernetræthed, der er udfordrende for borgeren og svære for omgivelserne at forstå og håndtere. Ved hjerneskade er nedsat indsigt i egen formåen en hyppig kognitiv vanskelighed, som kan føre til, at borgeren uforvarende kommer til at påtage sig større opgaver end han magter. Ligeledes kan den hjerneskadede arbejde ukritisk, opdager måske ikke fejl, har svært ved at løse de problemer der opstår under arbejdet, eller har svært ved at tilpasse adfærd og tale til situationen.

Baggrund
Kognitive og adfærdsmæssige vanskeligheder stiger med graden af kompleksitet i arbejdet og træthed. Derfor vil vanskelighederne vise sig tydeligere i en arbejdsmæssig sammenhæng end i hjemmet og i test- og træningssituationer. Hjernetrætheden vil komme hurtigere og mere massivt på arbejde end i hjemmet. Det er altid en overraskelse for borgeren med hjerneskade og arbejdsledere og kolleger, at det er så vanskeligt og tidskrævende at komme tilbage i arbejde efter en hjerneskade.

Det gør vi
Vi hjælper med at vurdere arbejdsmæssige ressourcer og barrierer via konkrete observationer, samtaler og tests. Dermed skaber vi et grundlag for at justere de arbejdsmæssige krav i forhold til borgerens formåen og støtten fra omgivelserne. Bomi giver løbende specialiseret neurofaglig vejledning og rådgivning til borgeren og arbejdsstedet i forhold til kompenserende strategier, graduering af arbejdsopgaver, gradvis øgning af arbejdstid, opgavekompleksitet og ansvarsområder. Ved endt vejledningsforløb kan vi evaluere med en beskrivelse af aktuel arbejdsevne og yderligere udviklingspotentiale. 

Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk

Henvisningsskema

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.